x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Aspartinska kiselina

Aspartinska kiselina
Autor: N/A / Datum: 28.12.2014.
Aspartinska kiselina je amino kiselina uključena u konverziju amonijaka u urei i jetri. Višak amonijaka je povezan sa umorom, pretpostavlja se da se davanjem aspartana može pospešiti izlučivanje amonijaka iz tela, i time odložiti pojava zamora.