x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Antidepresiv

Antidepresiv
Autor: N/A / Datum: 28.12.2014.
Antidepresiv (engl. Antidepressant) predstavlja medikament koji se primarno koristi za lečenje depresije. Takođe se preporučuje kod lečenja hroničnog bola, sindroma pretreniranosti, poremećaja ishrane, poremećaja spavanja, itd.. Postoje četiri različite pod grupe antidepresiva koje imaj urazličit nivo efikasnosti i dejstva.