x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Anatomski položaj

Anatomski položaj
Autor: N/A / Datum: 28.12.2014.
Anatomski položaj (engl. Anatomical position) predstavlja položaj ljudskog tela koji se koristi kao polazište za opisivanje naknadnih pokreta. Kod anatomskog položaja ljudsko telo stoji sa licem napred, ruke su dlanskom stranom okrenute ka napred, noge stoje zajedno jedna pored.