x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Amaterski sport

Amaterski sport
Autor: N/A / Datum: 28.12.2014.
Amaterski sport - engl. Amateurs sport - amaterski, diletantski. U zapadnim zemljama je poznat kao neprofesionalni sport. To je kategorija sportskih aktivnosti, kojima se ne realizuju profesionalni odnosi između sportista i sportskih institucija. Amaterski sport može biti vrhunski, atraktivan (sa visokim stepenom majstorskog kvaliteta) i običan (sa niskim stepenom majstorskog kvaliteta) u smislu postizanja određenog kvaliteta sportskih rezultata. Običan amaterski sport znači da se sportista bavi fizičkim vežbama samo za sebe, bez obzira da li postiže visoke ili niske rezultate, ili da mu nije osnovni cilj da sportskom aktivnošću ostvari zaradu.