x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Altruizam

Altruizam
Autor: Dr. Života Radosavljević / Datum: 28.12.2014.
Altruizam predstavlja osobinu čoveka koja podrazumeva nesebičnu spremnost da se pomogne drugom čoveku bez očekivanja bilo kakve koristi, naknade ili pogobnosti.