x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Aksiom

Aksiom
Autor: Dr. Jovo Todorović / Datum: 28.12.2014.
Aksiom predstavlja konstataciju koja je opšte prihvaćena kao istina.