x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Aklimatizacija

Aklimatizacija
Autor: N/A / Datum: 00.00.0000.
Aklimatizacija predstavlja adaptaciju na stres izazvan promenom sredine u kojoj se trenira, a koja se najčešće odnosi na visinu, toplotu, hladnoću, vlagu i sl.