x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Akcije

Akcije
Autor: D. Erić / Datum: 28.12.2014.
Akcije kao finansijski instrument predstavljaju jedan od načina prikupljanja kapitala za finansiranje poslovanja A.D. u tom smislu akcije predstavljaju alternativu finansiranju putem kredita i emisije instrumenata duga.
Akcije
Autor: D. Erić / Datum: 28.12.2014.
Akcije predstavljaju hartiju od vrednosti koja odražava vlasničku poziciju u organizacijama koje nazivamo akcionarska društva (A.D.).