x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Administrativno vođenje

Administrativno vođenje
Autor: Dr. Jovo M. Ttodorović / Datum: 28.12.2014.
Administrativno vođenje (upravljanje) je serija postupaka vođenja koji nisu prinudne, već dobrovoljne prirode i sastoji se na ukazivanju administrativnog organa na određene postupke ili uzdržavanje od postupaka pojedinaca u preduzećima, kompanijama i ustanovama, da bi se prihvatanjem mera administrativnog vođenja postigao źeljeni cilj države, odnosno administrativnog organa.