x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Adhokratija

Adhokratija
Autor: Dr. Jovo Todorović / Datum: 28.12.2014.
Adhokratija predstavlja privremenu organizaciiju koja se uspostavlja da bi se postigao određeni cilj ili više ciljeva, a raspušta se kada se cilj (ciljevi) ostvari.