x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO Š

Školski sport
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Školski sport obuhvata organizovane nastavne i vannastavne sportske aktivnosti u oblasti školskog fizičkog vaspitanja, uključujući i školska sportska takmičenja koja se sprovode u okviru školskog sistema u skladu sa nastavnim planom i programom, utvrđenim u skladu sa zakonom. 
Stranica 1 od 1