x

Jedriličarska regata Reful kup 2015

Jedriličarska regata Reful kup 2015 Autor fotografije: Dragan Skorić / Savremenisport.com

Jedriličarska regata Reful kup održaće se u subotu i nedelju, 25. i 26. aprila 2015. godine, na Paliću, u organizaciji Jedriličarskog kluba Reful i Jedriličarskog saveza Srbije.


Ovogodišnja jedriličarska regata Reful kup održaće se na Palićkom jezeru, sa početkom u 12:00 časova, a u skladu sa pravilima kako su definisana u Regatnim Pravilima 2013 – 2016.

Programom  jedriličarske regate Reful kup predviđena su takmičenja u sledećim klasama i katgorijama: Optimist (generalno , do12g, i  devojčice); Laser 4,7; Laser radial; Laser standard; 470; Finn. Takođe, programom manifestacije, registracija takmičara predviđena  je do 11:00 časova, u kancelariji regate, dok je otvaranje regate predviđeno u 11:00 časova, a upozoravajući signal prve trke u 12:00 časova.

Pravo nastupa na jedriličarskoj regati Reful kup imaće svi zainteresovani takmičari koji su uredno registrovani kod nacionalnog saveza za 2015. godinu.

Prijavljivanje zainteresovanih učesnika/ca (preliminarne prijave) za učšće na jedriličarskoj regati Reful kup obavljaće se do 23.04.2015. godine, putm i-mejl adrese reful@mgsm.co.rs

Za najuspešnije takmičare/ke jedriličarske regate Reful kup predviđene su nagrade, i to: Nagrade za prva tri mesta u svim kateorijama/ klasma.

Napomena:
* Primenjivaće se pravila svake klase, Pravilnik regata Jedriličarskog saveza Srbije, Raspis regate i Uputstva za jedrenje.
* Regata je kriterijska sa koeficijentom jačine 1.35 
* Oznake na jedrima moraju biti u saglasnosti sa Regatnim Pravilima i Pravilima svake klase. 
* Prilikom registracije takmičari će plaćati startninu u  iznosu od 200 dinara po takmičaru.
* Raspisano je 8 trka, a regata je važeća ako se održi najmanje 3 trke.
* Na zahtev organizatora jedrilice će nositi reklamu sponzora.
* Na zahtev regatnog odbora, takmičari će dostaviti na uvid važeću potvrdu o premeravanju. 
* Uputstva za jedrenje će biti dostavljena prilikom registracije takmičara.
* Uputstva za jedrenje će biti istaknuta na Službenoj oglasnoj tabli.

* Regatno polje i regatni kursevi će biti prema Uputstvima za jedrenje.

* Primenjivaće se prilog P Regatnih pravila.
* Primenjivaće se Low Point System (Sistem jednostavnog bodovanja), prema pravilu A4.1 Regatnih pravila.
* Najslabiji rezultat se odbacuje ako se održi više od 3 trke.
* Regata je važeća za klase i kategorije u kojima učestvuju najmanje tri jedrilice, uz uslov iz prvog stava člana 9. Pravilnika regata JSS.
* Učešćem na Reful Kupu takmičari automatski daju organizatoru i sponzorima pravo pravljenja i korišćenja fotografija i video zapisa na obali i na vodi za vreme trajanja regate bez nadoknade . 
* Svaki takmičar startuje na vlastitu odgovornost. 
* Organizator ne prihvata bilo kakvu odgovornost za moguće štete ili udes takmičara, jedrilica, opreme ili trećih lica, pre, za vreme i posle regate.


Autor: Marko Skorić Održavanje: od 25.04.2015. do 26.04.2015.

Još fotografija:

PODACI O ORGANIZATORU

Naziv Organizatora: Jedriličarski klub Reful; Jedriličarski savez Srbije
Mesto: Palić
Adresa:
Kontakt tel. #1:
Kontakt tel. #2:
Faks:
Mobilni telefon:
E-Mail adresa:
Web sajt:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

PROČITAJTE JOŠ...