x

Trofej Beograda u rukometu 2022

Trofej Beograda u rukometu 2022

19. Međunarodni Trofej Beograda u rukometu za mlađe kategorije u muškoj i ženskoj konkurenciji održaće se u periodu od 27. do 29. decembra 2022. godine, u Beogradu, u organizaciji Rukometnog saveza Beograda, a pod pokroviteljstvom Grada Beograda.


Ovogodišnji Trofej Beograda u rukometu održaće se u više sportskih hala u Beogradu, u skladu sa pravilima Rukometnog saveza Srbije, Rukometnog saveza Beograda i IHF-a.


KO? 19. Međunarodni Trofej Beograda u rukometu

ŠTA? rukomet, turnir

KAD? 27. - 29. decembar 2022. 

GDE? Beograd


Programom Trofej Beograda u rukometu predviđena su takmičenja u sledećim kategorijama: 2006 i ml, 2008 i ml. i 2010 i ml. u muškoj i ženskoj konkurenciji. 


Pravo učešća na Trofeju Beograda u rukometu imaće sve zainteresovan ekipe u nekoj od sledećih starosnih kategorija: 2006 i ml, 2008 i ml. i 2010 i ml. u muškoj i ženskoj konkurenciji, uz plaćanje kotizacije.


Za najuspešnije ekipe Trofeja Beograda u rukometu predviđene su sledeće nagrade: Pehari za tri prvoplasriane ekipe u svim kategorijama; Plakete za najbolje igrače, golman i strelce po kategorijama. 


Napomena:

-Prijavljivanje ekipa za učešće na turniru vrši se u elektronskoj formi organizatoru turnira (kategorija, godište, boja opreme, orijentacioni broj igrača, službenih lica, gostiju, vreme i način dolaska na turnir...).

-Pravo nastupa imaju igrači predviđenog godišta, i mlađi, koji moraju posedovati jedan lični važeći dokument (pasoš, tak. knjižica, tak.karton...), da bi organizator, po potrebi, u svakom trenutku mogao utvrditi njihov identitet i godinu rođenja.

-Na utakmici mogu nastupiti svi prijavljeni igrači iz tog kluba, kao i iz drugog kluba ukoliko on nije učesnik u tom godištu na turniru. 

-Jedan igrač na turniru može nastupati samo za jednu ekipu u istom godištu.

-Svi igrači moraju imati važeći lekarski pregled za nastup, i osiguranje u slučaju povrede ili lečenja, za čiju je ispravnost odgovorno rukovodstvo ekipe učesnika. 

-Obavezno osiguranje u slučaju lečenja od Covida 19.

-Utakmice se igraju u navedenim salama, po utvrđenoj satnici i trajanju kako je organizator  predvideo, o čemu se učesnici informišu preko sajta odnosno biltena turnira.

-Učesnici su obavezni da redovno prate, zbog mogućih izmena, sve bitne informacije na sajtu turnira (sale, grupe, termini) do 48 sati pre njegovog početka, a za sve eventualne naknadne izmene biće direktno informisani od strane organizatora. 

-Učesnici tokom trajanja Turnira, radi svog informisanja, mogu da prate satnicu i sale igranja svojih narednih utakmica na sajtu turnira.

-Tokom trajanja turnira svi rezultati i plasmani više puta u toku dana biće objavljivani na sajtu turnira.

-U slučaju prijave više ekipa iz istog kluba, mesta ili države, organizator dirigovanim žrebom određuje sastave grupa i takmičarske brojeve ekipa, vodeći pri tome računa o njihovom kvalitetu, udaljenosti, itd. 

-Ekipe se za plasman takmiče po jednostrukom «bod sistemu» odnosno skraćenom «kup sistemu», važećim propozicijama RSS za te oblike takmičenja i pravilima EHF.

-U «kup - sistemu», u slučaju da se utakmica u regularnom trajanju završi bez pobednika, odmah se pristupa naizmeničnom izvođenju po tri sedmerca, i dalje po jedan sedmerac, sve do konačne pobede jedne ekipe.

-Svaka ekipa ima pravo na jedan ekipni TA od 30 sec u poluvremenu koji se najavljuje zapisničkom stolu, dok je vremenska kazna isključenja u trajanju od 1 min za sva godišta.

-Ukoliko je zbog povrede ukazana medicinska pomoć nekom igraču isti može, ukoliko je za to spreman, odmah nastaviti sa daljim igranjem (bez pauze).-Plasman ekipa u jednom uzrastu (ukoliko je potrebno) određuje se na osnovu Koeficijenta uspešnosti (KU) te ekipe na turniru (međusobni rezultat, broj bodova, dati i primljeni golovi). 

-Ekipe su dužne da se maksimalno pridržavaju dobijene satnice turnira, i da najkasnije 30 min pre početka svoje utakmice prijave zapisničkom stolu potpun sastav (sportski radnik, trener, igrači sa brojem dresa i boju opreme u kojoj će nastupiti) kao i broj telefona lica za dalji kontakt.

-Ukoliko ekipa ne dođe u zakazani termin za igranje utakmice ista će se registrovati sl. rezultatom 5:0 (zbog zauzetosti sala nema termina za drugi termin ili novu utakmicu). 

-Svaka ekipa mora raspolagati sa dva kompleta raznobojne opreme, a utakmice se igraju sa loptama ekipa propisanim za određeno godište (DČ06 – 2, DČ08 – 2, DČ10 – 1 / DV06 – 2, DV08 – 1, DV10 – 1).

-Utakmica počinje, bez izlaska ekipa na centar (osim kod finalnih utakmica), početnim bacanjem prvo imenovane ekipe sa izabranom loptom jedne od ekipa od strane sudija. Utakmica počinje bez zagrevanja ekipa na igralištu. Svako namerno i neodgovorno odugovlačenje početka utakmice, kao i tokom njenog trajanja, od neke ekipe računaće se u vreme trajanja igre i biće sankcionisano. 

-Predstavnici ekipa po završetku utakmice mogu snimiti zapisnik.

-Ekipa može uložiti prigovor na nastup nekog igrača najkasnije do 15. min po završetku utakmice i taj prigovor u pismenoj formi da dostavi službenom licu (uz obavezno deoponovanu taksu od 100 eur u dinarima) u hali gde se igrala utakmica. Taksa se u slučaju opravdanog prigovora vraća.

-Kod diskvalifikacije, (osim tri vremenska isključenja), sledi automatska suspenzija do naredne utakmice ekipe iz koje je suspendovano lice, a odluku o njegovoj kazni donosi Takmičarska 

komisija turnira, koja je i konačna.

-Tokom trajanja turnira sve ekipe vode računa o svojim stvarima i opremi, a svaku štetu na objektima smeštaja ili sportskim objektima nanetu od strane lica jedne ekipe, nadoknadiće ekipa kojoj pripada lice koje je štetu prouzrokovalo.

-U slučaju težeg ispada i narušavanja regularnosti igre, ili samog turnira, od strane igrača, zvaničnih lica rukovodstva ekipe, ili njihovih navijača, organizator zadržava pravo isključenja te ekipe (pojedinca) iz daljeg učešća na turniru, i o tome će obavestiti nadležne službene organe, kao i sportske (rukometne) organe.

-Ukoliko neka ekipa do početka turnira (svoje prve utakmice) ne ispuni svoje obaveze prema organizatoru, na prethodno dogovoren način, ista neće moći da nastupi na turniru, odnosno biće isključena iz daljeg učešća.

-Organizator će po završetku poslednje finalne utakmice proglasiti, po kategorijama, zvaničan plasman ekipa i najuspešnije pojedince u njima (igrač, golman, asistent), kao i MVP igrača turnira i trenera i dodeliti pojedinačna priznanja.


Autor: Marko Skorić Održavanje: od 27.12.2022. do 29.12.2022.

PODACI O ORGANIZATORU

Naziv Organizatora: Rukometni savez Beograda
Mesto: Beograd
Adresa:
Kontakt tel. #1:
Kontakt tel. #2:
Faks:
Mobilni telefon:
E-Mail adresa: rsbgd@rsb.org.rs
Web sajt: http://www.rsb.org.rs
Facebook:
Twitter:
Instagram:

PROČITAJTE JOŠ...