x

Dunavska jedriličarska regata 2016

Dunavska jedriličarska regata (Otvoreno Prvenstvo Srbije - Euro Mikro Kup) održaće se u periodu od 13. do 15. maja 2016. godine, u Beogradu, u organizaciji Jedriličarskog kluba Zemun i Jedriličarskog saveza Srbije.


Ovogodišnja Dunavska jedriličarska regata održaće se na akvatorijumu Dunava ispred Velikog Ratnog Ostrva u Zemunu (polje P1), sa početkom u 10:30 časova, a u skladu sa pravilima kako su definisana u Regatnim Pravilima 2013 – 2016.
Programom Dunavske jedriličarske regate predviđena su takmičenja u klasi mikro. Takođe, programom manifestacije, otvaranje regate predviđeno je da se obavi u petak, 13.05.2016. godine, u 10:30 časova, dok je upozoravajući signal prve trke predviđen u 11:00 časova.

Pravo nastupa na Dunavskoj jedriličarskoj regati imaće svi zaintersovani takmičari koji su uredno registrovani kod nacionalnih saveza za 2016. godinu. Takmičari registrovani u JSS moraju osim toga ispunjavati i uslove definisane u članu 8. tačka a) i b) Pravilnika regata JSS.


Prijavljivanje zainteresovanih učesnika/ca za učešće na Dunavskoj jedriličarskoj regati obavljaće se do 12.05.2016. godine, putem i-mejl adrese j.k.z@eunet.rs.


Za najuspešnije takmičare/ke Dunavske jedriličarske regate predviđene su sledeće nagrade: Pehari i medalje za prva tri mesta, kao i prigodne suvenire za učesnike iz inostranstva. * Broj dodatnih nagrada zavisi od sponzora.


Napomena:
* Regata će se održati prema pravilima kako su definisana u Regatnim Pravilima 2013 – 2016. * Primenjivaće se pravila klase, Pravilnik regata Jedriličarskog saveza Srbije, ovaj Raspis i Uputstva za jedrenje.

* Engleski jezik je zvanićni jezik regate. Sva relevantna dokumenta biće napisana na engleskom i srpskom.
* Regata je kriterijska, sa koeficijentom jačine 1.7 i trke iz ove regate se boduju za državno prvenstvo.
* Oznake na jedrima moraju biti u saglasnosti sa Regatnim Pravilima i Pravilima klase.
* Registracija takmičara će se obaviti 13.05. do 10:00 sati u kancelariji regate.
* Prilikom registracije takmičari će plaćati startninu od 1000 din po brodu.
* Raspisano je 9 trka, a regata je važeća ako se održi najmanje 3.
* Raspisana regata je kategorije C, prema prilogu 1 Regatnih pravila. * Na zahtev organizatora jedrilice će nositi reklamu sponzora regate na bočnim stranama trupa.

* Na zahtev regatnog odbora, takmičari će dostaviti na uvid važeću potvrdu o premeravanju.

* Uputstva za jedrenje će biti dostavljena svakom kormilaru prilikom registracije takmičara.

* Uputstva za jedrenje će biti istaknuta na Službenoj oglasnoj tabli.

* Regatno polje i regatni kursevi će biti prema Uputstvima za jedrenje.

* Primenjivaće se Low Point System (Sistem jednostavnog bodovanja), prema pravilu A4.1 Regatnih pravila.

* Najslabiji rezultat se odbacuje ako se održi više od 3 trke. Regata je važeća ako učestvuju najmanje tri jedrilice, uz uslov iz prvog stava čana 9. Pravilnika regata JSS.
* Svaki takmičar startuje na vlastitu odgovornost.
* Organizator ne prihvata bilo kakvu odgovornost za moguće štete ili udes takmičara, jedrilica, opreme ili trećih lica, pre, za vreme i posle regate.


 

Autor: Marko Skorić Održavanje: od 13.05.2016. do 15.05.2016.

Još fotografija:

PODACI O ORGANIZATORU

Naziv Organizatora: Jedriličarski klub Zemun; Jedriličarski savez Srbije
Mesto: Beograd
Adresa:
Kontakt tel. #1:
Kontakt tel. #2:
Faks:
Mobilni telefon:
E-Mail adresa:
Web sajt:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

PROČITAJTE JOŠ...