x

SPORTSKI AFORIZMI

Onaj koji odustaje nukada ne pobeđuje, a pobednik nikada ne odustaje.
Autor: Napoleon Hil
Vrhunski igrač zasluge za dobar rezultat deli sa ostalim saigračima, sa celim timom; Ali sam u potpunitosti preuzima odgovornost za svoj eventualan loš učinak i loš rezultat svog tima.
Autor: D. R. Gilbert
Vrhunski igrač pretvara prepreku u šansu, a zatim šansu u gol.
Autor: D. R. Gilbert
Nemojte zaboraviti da se kvalitet igrača zasniva na njegovoj sposobnosti da relativno brzo prepozna priliku, donese odluku, a zatim je isprati odgovarajućom akcijom.
Autor: D. R. Gilbert
Nema velikih igrača bez velike vere.
Autor: D. R. Gilbert
Nevidljiva sila vere predstavlja osnovu velike pobede.
Autor: D. R. Gilbert
Budućnost pripada igračima koji su spremni da je prihvate, koji je željno očekuju i koji se pažljivo pripremaju za nju.
Autor: D. R. Gilbert
Osnovni preduslov da bilo koju igru odigrate do kraja jeste da sačuvate svoje najveće telesno bogatstvo - svoje zdravlje.
Autor: D. R. Gilbert
Samo onaj igrač koji nauči da kontroliše sebe ima predispoziciju da postane pravi lider; Jer ne možete upravljati drugima, ako to niste u stanju da uradite sa sobom.
Autor: D. R. Gilbert
Šampion mora da veruje u sebe, svoj tim, u pozitivan ishod svoje igre i naravno u sebe i svoje mogućnosti.
Autor: D. R. Gilbert
Razlog zbog koga mnogi ljudi ne prepoznaju svoje šanse je taj što one obično dolaze prerušene u vidu problema.
Autor: N/A
Uspeh predstavlja dugoročan proces, a ne jedan jedinstven događaj; Za njegovo ostvarenje potrebno je uložiti trud i vreme, ali i biti strpljiv.
Autor: N/A
Tim lider mora da inspiriše saradnju među igračima, da rešava sukobe i nesporazume, da pravilno ukomponuje različitosti svojih igrača, i da pobuđuje ono što je najbolje u njima samima.
Autor: D. R. Gilbert
Za pravog lidera ne postoji zadatak koji je nemoguće izvršiti, već samo onaj za koga on trenutno nema rešenje, ali za kojim uporno traga.
Autor: D. R. Gilbert
Svi mi volimo da pobeđujemo, međutim, koliko je onih koji vole da vežbaju?
Autor: Mark Špic
Samopouzdanje je prvi neophodan rekvizit za svaki veliki poduhvat. - Samjuel Džonson
Autor:
Loše mišljenje o sopstvenoj vrednosti i nisko samopouzdanje, stvara nad nama nevidljivi krov koji može da nas zaustavi u pokušaju da se uzdignemo iznad ograničenja koja smo sami sebi postavili. - Džon Maksvel
Autor:
Sagledavanjem idealnog rezultata okom uma i neprestanim ponavljanjem uspešnog ishoda, usmeravamo funkcionisanje mozga, predodređujući ga za ostvarenje uspeha na takmičenju. - Robin Šarma
Autor:
Prva i najbolja pobeda je pobediti sebe. - Platon
Autor:
U čemu god da ne uspevate, pronađite razloge svog neuspeha i odstranite ih.
Autor:
Često u samom načinu na koji čovek definiše uspeh, to jest šta je za njega uspeh, leže koreni njegovog uspeha ili neuspeha.
Autor:
Stranica 7 od 8