x

SPORTSKI AFORIZMI

Čovek koji ostvaruje najbolje rezultate nije uvek i čovek najblistavijeg uma, već je to čovek koji može da najbolje koordiniše umove i talente svojih saradnika. 
Autor: V. Olton Džouns
Bez obzira kojom se delatnošću bavite, da bi ste bili uspešan menadžer, morate stvoriti atmosferu u kojoj će se vaši ljudi najbolje ispoljiti. 
Autor: Harvi Mekej
Organizacija je stabilna ukoliko članovi imaju pravo da iznesu različita gledišta i reše svoje konflikte unutar nje same. 
Autor: Nikolo Makijevili
Jedan čovek može da osnuje organizaciju ali je ona trajna ako je briga većine i ako ta većina želi da je održi. 
Autor: Nikolo Makijevili
Menadžer koji želi da izmeni već utemeljenu organizaciju, treba da održi bar senku starih običaja. 
Autor: Nikolo Makijevili
Ono što je potrebno da naučimo jeste veština upravljanja procesom koji vodi rešavanju problema; umesto upravljanja ljudima koji rade na rešenju problema. 
Autor: Bloch
Neznanje u akciji je najopasnija stvar za menadžersku praksu. 
Autor: N/A
Kao menadžer nikada ne iskorišćavajte ljude. Vaše je da se starate da se na najbolji način iskoriste njihovi talenti i sposobnosti. 
Autor: Ser T. Konran
Menadžeri će morati da uče ne sistem davanja naređenja već informacijski sistem donošenja odluka zasnovan na rasuđivanju, znanju i očekivanjuma. 
Autor: P. Draker
Marketing nije veština prodavanja i ne svodi se na puko ubeđivanje potencijalnog kupca da nešto kupi.  Marketing je umetnost stvaranja atmosfere u kojoj će kupac sam sebe ubediti. A ništa nije ubedljivije da drugi žele isto što i mi. 
Autor: Harvi Mekej
Marketing predstavlja trenera koji priprema ekipu za što uspešniju igru u "tržišnoj utakmici", a služba za odnose s javnošću nastoji da poslovnom sistemu obezbedi što bolju podršku publike. 
Autor: N/A
Kreativnost u poruci, koja se prenosi propagandom, slična je kreativnosti u umetnosti - otkriće novih odnosa, koji menjaju percepcije gledalaca dramatično i povoljno. 
Autor: Hapner
Mediji stvaraju sportske ličnosti da bi prodavali svoje programe i novine, pri čemu sportisti postaju medijska roba koja sa sportom nema nikakve veze. 
Autor: Stead
Mediji su, u stvari, tvorci mišljenja.
Autor: M. Kunczik i sar
U kakvoj god da ste profesiji, vaša reputacija i uspeh će u velikoj meri zavisiti od kvaliteta impresije koje ostavite na druge. 
Autor: Dejl Karnegi
Praksa odnosa s javnošću je umetnost i znanje kojim se, kroz uzajamno razumevanje zasnovano na istinitom i potpunom obaveštavanju, postiže harmonija sa okolinom. 
Autor: S. Blek
Prva i osnovna stvar koju moramo naučiti u ophođenju sa drugima jeste nemešanje u posebnost njihovih sitnih radosti, pod uslovom da takve radosti ne štete drugim ljudima. 
Autor: Henri Džejms
Jezik uopšte nije problem, ja govorim fudbalskim jezikom. Uzmem loptu i razgovaram/ igram sa svojim timom. 
Autor: Bora Milutinović
Prva i najveca pobeda jeste pobediti samog sebe.
Autor: Platon
Suština autentičnosti je biti veran sebi, čak i onda kada svi oko nas žele da smo drugačiji. 
Autor: Majkl Džordan
Jedna od najvažnijih svrha sporta nije da se dobije utakmica (pobedi), već da se kroz sport, sportista formira kao čovek. 
Autor: Riki Brenč
Stranica 4 od 8