x

Fakultet za sport i SSOSIB proširuju stručnu saradnju

Fakultet za sport i SSOSIB proširuju stručnu saradnju

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu i Sportski Savez osoba sa invaliditetom Beograda potpisali su Sporazum o saradnji koji za cilj ima dalje proširenje i jačanje zajedničkog rada na unapređivanju i afirmaciji sporta osoba sa invaliditetom.

Ovaj po mnogo čemu jedinstveni akt o partnerstvu -  koji su potpisali, u ime Fakulteta Dekan, prof. dr. Vladimir Koprivica a u ime Saveza Generalni sekretar Aleksandar Vujčić - predstavlja podsticaj za dalju stručnu saradnju a na osnovu pozitivnih iskustava i ostvarenih rezultata u dosadašnjem zajedničkom radu.

Inače, kao rezultat ovog Sporazuma, pored ostalog već od ove sedmice u programe  obuke veslanja koje Fakultet organizuje za svoje studente biće uključen i određen broj  osoba sa invaliditetom - njih 12 (dvanaest) iz kategorije slepih i slabovidi sa problemima sluha i sa teškoćama u intelektualnom razvoju - čime se po prvi put omogućava dostupnost ovog sporta i ovom delu populacije a što će ubuduće biti deo redovnog i kontinuiranog angažovanja.

 Datum: 20.03.2014. Autor: Jelena Radivojević

PROČITAJTE JOŠ...