x

Održana tribina - Savski nasip za sve

Održana tribina - Savski nasip za sve Foto: Ulice za bicikliste

U nedelju, 28.11.2021  je u okviru projekta #GrađaniImajuMoć u srednjoj školi Kosta Čukić  u bloku 70 održana tribina pod nazivom “Savski nasip za sve”. U tribini su učestvovali profesorka prava sa univerziteta Union Jelena Jerinić, urbanistkinja iz udruženja “Nova planska praksa” Ana Graovac, bivši gradski sekretar za zaštitu životne sredine i geolog po struci,  Branislav Božović i aktivista udruženja Bela Čaplja Miloš Milenković.


Događaj je moderirao aktivista i predsednik udruženja Ulice za bicikliste Zoran Bukvić.


Na tribini je napravljen osvrt na pobedu udruženja građana sa leve obale koji su uspeli da baru Reva uvrste u proceduru za proglašenje zelene površine, i napravljena je paralela sa slučajem Savskog nasipa, gde je kostatovano da je potreban veći pritisak građana da bi se ostvarila pobeda i da postoji mnogo veća sistemska opstrukcija, jer su vlasnici nelegalnih objekata ljudi koji su deo vlasti ili su bliski vlastima i da policija nije spremna da zaštiti protestante koji bi blokirali put na Savskom nasipu. Zatim su se panelisti osvrnuli na urbanistički aspekt poručija oko Surčinskog polja  i zaključeno je da gradski planovi višeg reda nedvosmisleno govore da na nasipu nije planirano ništa osim zelene površine i biciklističke staze, i  da je adresa za sprovođenje Generalnog urbanističkog plana upravo kabinet gradskog urbaniste, i da ne postoje ograničenja da se biciklistička staza na Savskom nasipu  i propisno obeleži.


Nakon toga, profesorka Jelena Jerinić je na primerima iz prakse opisala kako se, nasuprot zdravom razumu i duhu zakona propisi namerno tumače suprotno njihovoj nameni, i kako se inspektorima ne može ostaviti diskreciono pravo da odlučuju kada hoće, a kada neće da primenjuju zakon.


Branislav Božović je ukazao na višedecenijsku praksu ugrožavanja vodoizvorišta i relativizacije problema, i sugerisao da je potreban politički i direktniji pristup, od vrata do vrata, da bi se došlo do građana i ukazalo na urgentnost delovanja po pitanju pijaće vode i vodoizvorišta.


Datum: 01.12.2021. Autor: Ulice za bicikliste

PROČITAJTE JOŠ...