x

Uspešna Skupština KS Vojvodine

Uspešna Skupština KS Vojvodine

Redovna godišnja Skupština Kuglaškog saveza Vojvodine uspešno je održana u Novpm Sadu i prisustvovala su  25 delegata. Skupštinsko telo ima 42 delegata. U radnom predsedništvu bili su predsednik KSV Radovan Šunjka, Eržebet Molnar i Želimir Krješnik

Predsednik Radovan Šunjka podneo je izveštaj o radu u kome je istakao da je savez radio uspešno i u skladu sa programom i planom. Usvojen sa jednim uzdržanim glasom. U izveštaju Nadzornog odbora, čiji je predsednik Julijana Vukadinović, koji je usvojen  sa tri glasa protiv, naglašeno je da su se sredstva trošila u skladu sa propisima i da nije bilo propusta.

Raspravljalo se i o radu komisija KSV – sudijske, registracione, disciplinske i takmičarske.

Gost na Skupštini KSV, predsednik Kuglaškog saveza Srbije Uroš Dragojlović,  obavestio je delegate o novinama u novom Zakonu o sportu, kao i o  pripremi nove kategorizacije sportskih grana  od koje će zavisti i način finansiranja, jer  će se prvenstveno podržati progami onih saveza i organizacija koje su od interesa za sport u Srbiji po određenim kriterijumima.

Skupštini KSV prisustvovali su i Vojko Pavlović generalni sekretar KS Srbije, Miloš Mitrović predsednik TK KSS,  Jovan Boda predsednik Sudijske komisije, Ilija Ramić član Stručnog saveta KSS kao i druge ugledne zvanice i istaknuti kuglaški radnici.

Datum: 01.03.2016. Autor: Branimir Vasić

PROČITAJTE JOŠ...