x

Za demokratske promene, ali bez puča

Za demokratske promene, ali bez puča

Uroš Dragojlović predsednik i Vojko Pavlović generalni sekretar Kuglaškog saveza Srbije bili su u Beogradu u toku „Trofeja Beograda“ domaćini sastanka kome su prisustvovali i Ludvig Kočiš predsednik Kuglaškog saveza Austrije i do 2014. godine predsednik Međunarodne kuglaške federacije na devet čunjeva VNBA, Milan Kurilić predsednik Kuglaškog saveza Slovenije, Risto Petrov dugogodiši sekretar Kuglaškog saveza Makedonije, Ljubomir Todorovski predsednik najjačeg makedonskog kluba Makpetrol. i Dušan Kudra istaknuti kuglaški radnik iz Banjaluke

Sastanak, jedan u nizu, sa nacionalnim federacijama (poslednji je održan u austrijskom Ricingu) inicirao je Ludvig Kočiš da bi predstavio ideju o rekonstrukciji VNBA federacije koja u „Vorld bovlingu“ (Međunarodnoj federaciji kuglaških sportova, ranije FIK) zastupa interese klasik kuglanja (NBC), bole (NBB) i šere (NBS).

- Došlo je do promena u FIK, sada je to „Vorld bovling“, ali VNBA je ostala njegov deo i tako mora i da  bude ubuduće, jer je „Vorld bovling“ član MOK i taj status po svaku cenu moramo da zadržimo, bez obzira kakve promene budu u VNBA i NBC - sumirao je utiske sa sastanka Uroš Dragojlović.- U načelu, Kuglaški savez Srbije je za svaku promenu koja vodi ka boljem statusu kuglanja na devet čunjeva  – klasika NBC i sa tog polazišta smo i pristali na ovaj sastanak. Protivimo se svakoj podeli u NBC, nismo ni za kakav „puč“ jer bi to ugrozilo opstanak našeg sporta koga svi volimo i za koji smo iskreno zabrinuti, pošto se broj  zemalja - članica ne povećava, već smanjuje. U nekim jakim kuglaškim nacijama ima mnogo problema, posebno u ženskom kuglanju, a MOK insistira u „Agendi 2020“ da broj muškaraca i žena u svakom sportu bude jednak. Zato o svakom predlogu i ponuđenim rešenjima moraju da se na najširi i najdemokratskiji način upoznaju sve članice NBC i da aktivno sudeluju u eventualnim promenama.

Kočiš je najavio sastanak sredinom janura iduće godine i sa predstavnicima Kuglaškog saveza Hrvatske. Dragojlović je u diskusiji posebeno istakao ulogu kuglaških radnika iz Nemačke, odakle je i sadašnji predsednik NBC Zigfrid Švakard sa kojim se Kočiš „razišao u mišljenjima“:

- Švajkard nije nemačko kuglanje, u Kuglaškom savezu Nemačke ima mnogo odličnih kuglaških radnika koji su iskreno zainteresovani za budućnost i koje moramo najvećoj meri da uključimo u svaki dijalog o promenama. Nemačka je kolevka kuglanja, zemlja sa najviše igrača i klubova, sa izuzetnom infrastrukturom i materijalnom bazom koja je veća nego što su budžeti svih ostalih članica NBC. Kočiš je obećao da će organizovati sastanak i sa predstavnicima Kuglaškog saveza Nemačke da bi ih upozno, kao što je upoznao i nas, sa svojim programima i predlozima.

Uroš Dragojlović je zagovarao i postupnost  u promenama, da se ništa ne „lomi preko kolena“:

- Kočiš je insistirao da u Novigradu u Hrvatskoj maja iduće godine, u toku Šampionata sveta, bude, umesto redovnog, vanredni izborni Kongres NBC. Smatram, međutim, da je bolje sačekati 2017. kada su redovni izbori, a da se vreme do tada iskoristi za pravljenje kvalitetnih predloga i ponude dobra rešenja. Moramo da ocenimo šta će promenama koje Kočiš nudi kuglanje dobiti, da ne urušimo i ovo što imamo, jer bi nas to izbrisalo sa sportske mape sveta.

Datum: 15.12.2015. Autor: Branimir Vasić

PROČITAJTE JOŠ...