x

Beogradski maraton predstavljen na 1. ProEvents konferenciji

Beogradski maraton predstavljen na 1. ProEvents konferenciji

U Beogradu, u hotelu Zira 01.12.2015. organizovana je prva ProEvents konferencija, namenjena svim organizatorima i partnerima koji direktno ili indirektno učestvuju i imaju beneficije u ogromnoj i sve više rastućoj industriji događaja.


Događaji su veliki generatori profita, kanal marketinga, PR-a, humanitarnih aktivnosti i šansa sa branding i rebranding mnogih gradova, destinacija i kompanija. Pružaju nepregledni broj mogućnosti za razvoj i nose veliki potencijal.

ProEvents je jednodnevna konferencija namenjena svima koji imaju dodira sa MICE (meetings, incentives, conferences, events) industrijom i koji se na posredan ili neposredan način bave organizacijom događaja (event management-om).


Konferencija je prenela najsavremenija znanja iz oblasti menadžmenta, marketinga i novih tehnologija od strane dokazanih predavača iz industrije organizacije događaja.


Konferenciju je otvorio Miodrag Popović, direktor Turističke organizacije Beograda istakavši značaj turizma kao industrijske grane za Beograd i Srbiju i takođe podsetio da su događaji izuzetno značajni i veliki generatori promocije i profita za destinacije.

Uvodno izlaganje imao je Rob Davidson iz konsalting kompanije MICE Knowledge iz Londona koji spada u 10 vrhunskih eksperata za Event managament Evrope, sa temom "Tajne uspešnog događaja"..


Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona, predstavio je Beogradski maraton, najznačajniji godišnji sportski događaj u Beogradu i Srbiji i potencijal koji sportski događaji nose za zajednicu, a pogotovo njihov značaj za razvoj turizma, odnosno promociju Beograda i Srbije kao turističkih destinacija i povećanja turističkog prometa. Nikolić se posebno osvrnuo na izuzetno kvalitetnu saradnju sa Gradom Beogradom, gradskim Sekretarijatom za privredu i Turističkom organizacijom Beograda u ovom sektoru.


Organizator prve ProEvents konferencije je TEMMS Consulting iz Beograda.

Datum: 04.12.2015. Autor: Nikola Marinković

PROČITAJTE JOŠ...