x

Stupio na snagu novi antidoping zakon

Stupio na snagu novi antidoping zakon
Novi zakon o antidopingu, u potpunosti usaglašen sa Svetskim antidoping kodeksom, stupio je na snagu 1. januara. To je bio povod da ministar omladine i sporta Vanja Udovičić poseti Antidoping agenciju Srbije i uveri se kako stvari funkcionišu u praksi i da li su sportisti upoznati sa novim pravilima. 

„Novi Zakon o sprečavanju dopinga, i svi prateći dokumeti po kojima radimo, koncipirani su tako da brinu o sportistima, njihovom zdravlju i teže da ih zaštite od dopinga kao negativne pojave u sportu. Država, preko Antidoping agencije, kontinuiranim edukacijama štiti sportiste od grešaka koje mogu da dovedu do problema ili zastoja u njihovim sportskim karijerama“, rekla je direktorka Antidoping agencije dr Milica Vukašinović Vesić. 

Zakon o sprečavanju dopinga u sportu, pravilnici i procedure srpske Antidoping agencije u potpunosti su usklađeni s Svetskim antidoping kodeksom, što našim sportistima određuje jasne kriterijume za doping kontrole i poštovanje antidoping pravila.

„Država mora jednako da brine o svim sportistima i da im pomogne kroz edukaciju i pravovremeno informisanje. Uspeli smo da stvorimo sistem u kojem sportisti kontinuirano dobijaju sve relevantne informacije. Cilj Antidoping agencije nije da sportiste uhvati u prekršaju, već da im blagovremeno stavi do znanja šta je to što je zabranjeno. Na taj način težimo ka ostvarivanju najviših rezultata u sportu“, kazao je Udovičić. 

Sportisti na obaveznim i redovnim antidoping edukacijama dobijaju sve informacije o aktuelnim propisima i pravilima, što im omogućava da izbegnu situacije u kojima zbog eventualne  neobaveštenosti, moraju da prekidaju takmičarski ciklus.  

Antidoping agencija Republike Srbije obavlja doping kontrole na međunarodnim i nacionalnim takmičenjima, kao i izvan takmičenja. Pored nacionalnih sportskih asocijacija, Antidoping agenciju Srbije je za sprovođenje doping kontrola u proteklom peridu agnažovale većina međunarodnih sportskih federacija.
Datum: 29.01.2015. Autor: Jelena Svilanović

PROČITAJTE JOŠ...